سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیاوش ضمیران – کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک
حمیدرضا صبا – استادیار و عضو هیئت علمی
مهدی استادحسن – دکتری زمین شناسی نفت

چکیده:

درک مناسبی از مقاوت توده سنگ، فشار منفذی، و تنش های موجود در سیستم در انجام حفاری چاه نفت امری ضروری محسوب میشود. وضعیت متفاوت ژئومکانیکی سازندهای مورد مطالعه، شرایط مختلفی از نحوه توزیع تنش در سیستم را ایجاد میکند. در برخی موارد وجود لای ههای ناهمسانگرد (انیزوتروپ) در سازند شرایط مطالعه را منحصر به فرد کرده و لزوم مطالعه جداگانه در خصوص آن را ایجاد میکند. از جمله سازندهای مشهور که داری شرایط منحصر به فرد ژئومکانیکی است میتوان به سازندBakkenدر حوزهWilliston در ایالت داکوتای شمالی اشاره کرد. این سازند کهوضعیت غیر متعارفی دارد از سه لایه جداگانه تشکیل شده و دارای درزه های بسیار در لایه های مختلف است. در این تحقیق مطالعات عددی مختلف جهت بررسی پایداری چاه نفت عبوری از این سازند انجام شده است. نتایج نشان میدهد لای ههای فوقانی و تحتانی این سازند به صورت مکانیکی دارای انیزوتروپی بوده در حالی که لایه میانی سازند ایزوتروپ میباشد. همچنین تفاوت قابل ملاحظه ای در وضعیت گسیختگی برشی در حالت انیزوتروپ لایه های فوقانی و تحتانی با وضعیت گسیختگی برشی در لایه ایزوتروپ میانی مشاهده میشود