سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا معتضدی – دانشجوی کارشناسی ارشد حفاری و بهره برداری
ولی احمد سجادیان – دکتری نفت
محمد آبدیده – دکتری زمین شناسی

چکیده:

تحلیل پایداری چاه روشی برای بهبود اقتصادی عملیات حفاری میباشد و به منظورجلوگیری از ریزش دیواره چاه ناشی ازگسیختگی برشی و شکاف هیدرولیکی ناشی از شکست کششی می بایست طراحی فشارگل با دقت انجام گیرد دراین تحقیق تحلیل پایداری چاه نفت درسازند فهلیان درمیدان نفتی دارخوین با استفاده ازنرم افزار عددی FLAC3D و اطلاعات بدست آمده ازنمودارهای چاه پیمایی براورد شده است فشارووزن گل حفاری درآغاز حرکت پلاستیک دیواره چاه و همچنین آغاز گسیختگی برشی دردیواره چاه برای ۵ متر از سازند سنگ آهک مخزن بدست آمد. همچنین تحلیل پایداری چاه درامتداد قائم تنش افقی حداقل و تنش افقی حداکثر انجام شده است.