سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی نعیمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی احمدی – دانشیار گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
حسین جلالی فر – استادیار گروه نفت و گاز، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرم

چکیده:

احداث مخازن استراتژیک نفت و گاز در چند دهه اخیر در کانون توجه کشورهای مختلف بویژه کشورهای صنعتی وصادرکنندگان نفت بوده است. از این جمله کشور ایران نیز به خصوص در چند سال گذشته مطالعات تحقیقاتی و امکان سنجی را در این ارتباط شروع کرده است. در بین سایت های در نظر گرفته شده، منطقه گچساران، که در آن سازندهایآسماری، گچساران و نیز بختیاری رخنمون دارند، یکی از مناطق حائز شرایط احداث شناخته شده و سازند مطلوب جهتاحداث این مغارها سازند آسماری تعیین شده است. یکی از مهمترین مسایلی که در هزینه نهایی احداث مغارها تاثیر عمده وچشمگیر دارد، کیفیت توده سنگ و خود پایداری این فضاها در توده سنگ مزبور می باشد. لذا برای برآورد هر چه دقیقترهزینه های اجرایی این پروژه و نیز انجام ارزیابی های اقتصادی آن می بایست پایداری عمومی مغار بررسی شده و در صورتنیاز تحکیمات اولیه برای پایدار ساختن آن تخمین زده شود. بر این اساس در این تحقیق مغار ذخیره سازی منطقه گچسارانبا استفاده از روش های عددی و تعادل حدی مورد تحلیل قرار گرفته و نهایتا سیستم نگهداری آن طراحی شده است.