سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسینعلی لازمی – عضو هیئت علمی گروه مکانیک سنگ و معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
حامد سرادار –

چکیده:

از عوامل توسعه پایدار در کلان شهرها حمل و نقل ریلی است نیاز به احداث شبکه حمل و نقل عمومی حفظ محیط زیست و هزینه زیاد تامین زمین در مناطق شهری تقاضا برای استفاده از سیستم حمل و نقل زیرزمینی ریلی در مناطق پرجمعیت را افزایش داده است دراین مقاله به کمک نرم افزار TWOFS انواع حالتهای قرارگیری تونلهای قطار شهری شیراز بررسی و بهترین گزینه نسبت عمق قرارگیری و فاصله مرکز به مرکز تونل ها نسب به شعاع آنها تعیین شده است نتایج نرم افزار عددی با توجه به در نظرگرفتن یک ضریب پواسون و مدول یانگ و احتمال خطا حتما باید با نتایج تجربی مقایسه شود لذا در ادامه میزان پایداری تونلهای دوقلو به کمک روابط تجربی نیز تعیین شده است.