سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خسرو حمزه پور – نماینده مجری طرح خدا آفرین
بهروز پورمهر – مدیر دفتر طرحهای توسعه منابع آب
دانش ستاری – نماینده مجری طرح گیوی
فرهاد شهبازی – مدیر پروژه های اجرایی خدا آفرین

چکیده:

یکی ازاجزای مهم سامانه انتقال آب کانال اصلی خداآفرین سیفون دره رود بطول ۲/۱۷ کیلومتر میب اشد که از مشخصات مهم هیدرولیکی آن دبی ۶۰ مترمکعب درثانیه سرعت اب درحدود ۲ متردرثانیه حداکثر فشارآب با ۸۲/۶ متر ضخامت لوله درحدود ۱۶میلیمتر و افت انرژی ۲/۵۷ متر که نهایتا از ۵ رشته لوله فولادی بقطر۲/۸متر بصورت بهینه تشکیل یافته است گمانه های حفاری شده درمسیر سیفون دره رود درمطالعات ژءوتکنیک کانال اصلی خداآفرین جنس مصالح را از مواد متشکله بستر شن و ماسه ای و بدون چسبندگی نشان داده و به لحاظ طبقه بندی یونیفاید رده GW& GP 3 GP-GM شامل می شود با توجه به طبقه بندی و جنس خاک برای تعیین پارامترهای طراحی از مراجع و استانداردهای بین المللی بهره گیری شد و درآنالیز تحلیل پایداری از نرم افزار SLOP/W که براساس متدBISHOP تهیه شده استفاده گردیده است نتایج تحلیل نشان داده است که حداقل ضریب اطمینان برای حالت بارگذاری درحین عملیات ساختمانی درحدود ۱/۸۳ و شرایط هنگام وقوع زلزله ۱/۰۵ می باشد که براساس محاسبات انجام شده و وضعیت تئوریک حداکثر شیب خاکبرداریها و اجرای سیفون برروی آنها معادل ۲۵ درصد می باشد که درتمام دوره بهره برداری کاملا پایداراست.