سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – آب
جعفر مامی زاده – استادیار دانشکده کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

چکیده:

روشهای مختلفی برای بررسی پایداری سدهای خاکی در برابر لغزش وجود دارند که از میان آنها روشهای تعادل حدی به لحاظ سادگی و صرف زمان و هزینه کمتر بیشترین کاربرد را پیدا کرده است دراین روشها به کمک تعادل استاتیکی برای توده لغزش نیروها و فشارهای وارده بر کف قطعات بدست می ایند ولی از آن جایی که پایداری کلی سد با توجه به وجود پدیده قوس زدگی Arching و نیروهای ناشی از تراوش در هسته که در شرایط مختلف بارگذاری رخ میدهد در عمل به نحوه توزیع تنش ها در بدنه سد بستگی دارد در این تحقیق با مدلسازی عددی به روش اجزا محدودو نرم افزار GEOSLOPE سعی شده است به تحلیل پایداری سدهای خاکی پرداخته شود تا کاستی های موجود در روشهای تعادل حدی را برطرف سازد