سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر خداویردی زاده – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی گروه زمین شناسی
فیروز برادررضی زاده –
ابراهیم اصغری –
مهرداد پورمحسن –

چکیده:

دراین تحقیق ضمن انجام مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی روی زمین لغزش گوگرد واقع در ۴۵ کیلومتری جنوب غربی شهر خوی پایداری شیروانی مذکور تحت اعمال ضرایب لرزه ای افقی و شرایط آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار Slide5.0 تحلیل شده است در حالت غیراشباع تحت اعمال ضریب لرزه ای افقی ۰٫۳g تا ۰٫۳۵g ضریب اطمینان مقادیر ۱/۰۰۲ تا ۰/۹۱۶ تغییرات را نشان داد مقدار متوسط ضریب اطمینان در ضرایب لرزه ای افقی کمتر از ۰٫۳g همگی بالای ۱ و برابر ۱/۲۳ بدست آمد. ضرایب اطمینان برای شیروانی با درنظر گرفتن عمق سطح آب از تاج شیروانی بین ۳ تا ۱۱ متر و اعمال ضریب لرزه ای افقی بین ۰٫۰۰۰۱g تا ۰٫۱۹g همگی مقادیر کمتر از ۱ با مقادیر ۰/۸۷ تا ۰/۹۹ تغییرات با متوسط ۰/۹۴ نشان داد.