سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن عباس زاده – کارشناس ارشدمعدن استخراج
محمدرضا شاهوردیلو – کارشناس ارشد مکانیک سنگ

چکیده:

پایداری عددی و تفسیر توده رفتار سنگ پیرامون فضاهای زیرزمینی تونل مغار و چاه از الزامات مهم در مهندسی سنگ است این تحلیل ها می تواند از مرحله امکان سنجی حفرسازه های زیرزمینی با استفاده از داده های سطحی و زیرسطحی شروع و تا تدقیق رفتار مدل با ثبت نتایج ابزار دقیق ادامه یابد میزان صحت نتایج تحلیل های عددی از یک سو به چگونگی دادههای ورودی اندازه گیری شده و یا تخمینی و از سوی دیگر به تجربه و مهارت طراح دربکارگیری نرم افزارهای این حوزه بستگی دارد دراین مقاله با گردآوری داده های آزمایشگاهی و برداشتهای صحرایی سطحی با مدلی سه بعدی همزمان با ساخت اثر سینه کار در رفتار توده سنگ پیرامون تونل دسترسی به مغار نیروگاهی با روباره ۲۸۰ متری در توده سنگ فیلیت مورد ارزیابی قرار داده شد