سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سروش جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
کاظم اسماعیلی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
حسین ابراهیمی – استادیار دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

یکی ازمهمترین مولفه های رفتار بلندمدت سدخاکی پایداری آن درزمان بهره برداری است پایداری سدخاکی تحت تاثیر نوسانات آب مخزن می باشدمخصوصا هنگام ابگیری اولیه و تخلیه سریع مخزن اگرچه شرایط آبگیری و تخلیه سریع برای همه طراحان سد شناخته شده است و پیشنهاداتی برای درنظرگرفتن آن درادبیات فنی ارایه شده است اما مطالعه روش مند شرایط تخلیه سریع و اثرات درپایداری سد درادبیات فنی موجود نادر می باشد از انجا که آبگیری اولیه نشت دائم تخلیه سریع مخزن سد امکان بروز ناپایداری درشیبهای سد خاکی را دارد لذادراین مقاله به تحلیل پایداری سدخاکی دراین شرایط می پردازیم برای این منظور سدخاکی بینالود موردمطالعه قرارگرفته است که علت انتخاب این سد دردسترس بودن پارامترهای مقاومتی و مکانیکی مصالح بدنه سد می باشد که به عنوان پارامترهای ورودی نرم افزار مورد نیاز است.