سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رهروی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید ضیایی راد – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان کوچکی – بورسیه دکترا دانشگاه آزاد لنجان

چکیده:

در مقاله حاضر پایداری روتور در اثر وجودیاتاقان لغزشی مورد بررسی قرارگرفته است اختلاف تنشی برشی در نقاط مختلف روانکار منجر به ایجاد یک ناحیه داغ برروی روتور درون یاتاقان خواهد شد بهدلیل تولید گرمای موضعی در محل یاتاقان بررسی دینامیک روتور در این حالت با مبحث انتقال حرارت درگیر است دراین مقاله اثرات حرارتی و نیرویی یاتاقان با روش اجزا مدل شده است اثرات حرارتی توزیع دمای متفاوت به عنوان گشتاورهای حرارتی م عادل در معادلات ارتعاش روتور وارد شده اند. الگوریتم کلی مساله یک حل گذرا است و در هر گام زمانی شامل حل گذرای انتقال حرارت و ارتعاش روتور می باشد.