سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی بهروان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد تهران مرکزی
علی کرمی خانیکی – استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
یونس دقیق – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در این مقاله به بررسی پایداری دیوارهای خاک مسلّح پرداخته می شود . ابتدا جنبه های مختلف پایداری شرح داده می شود وسپس روشهای مختلف تحلیل درونی دیوار خاک مسّلح و پارامترهای مربوط به آنها بیان می شود. با استفاده از اینروشها یک دیوار خاک مسّلح تحلیل می شود. در طیساخت دیوار، کرنش سنجهایی در طول مسلّح کننده ها نصب شده است و بدینوسیله نیروی مسلّح کننده های این دیوار اندازه گیری شده و مقادیر این نیروها موجودند.نمودار نیرویمحاسبه شده در مسلّح کننده ها نسبت به ارتفاع جایگذاری آنها در دیوار برای هر روش تحلیل رسم می شود. نیروی ماکزیمم اندازه گیری شده در مسلّح کننده نسبت به ارتفاع مسّلح کننده نیز رسم می شود. با بررسی نمودارها می توان به چگونگی عملکرد هر یک از این روشها پی برد. مقایسه این نمودارها نشان می دهد که روشkstiffness دارای رفتاربهتری است.