سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم شکوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، انجم پژ
حسین قناد شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، انجمن پ
حمید منصوری – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پایدار سازی شیروانی ها یکی از مهمترین مسائل در فعالیتهای عمرانی و معدنی است. در سرمایه گذاری های کلان به ویژه در معادن روباز بزرگ، ریزش یک دیواره از معدن می تواند خسارت جبران ناپذیر جانی و مالی به همراه داشته باشد. بنابراین بررسی پایداری شیروانی ها قبل و حین انجام یک فرآیند معدنی می تواند خسارت های ناخواسته را تا حد زیادی کاهش دهد. در این مقاله پایداری دیواره نهایی شمالی معدن شماره ۱ گل گهر با استفاده از روش های تعادل حدی و عددی بررسی شد. بدین م نظور از نرم افزار تعادل حدی Slide و نرم افزار عددی Phase2 استفاده شد. تحلیل های صورت گرفته نشان دادند که این دیواره با سطح آب زیرزمینی موجود مستعد لغزش دایره ای است و پایدار نخواهد بود.