سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی گل چوبی دیوا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
کاظم برخورداری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه یکی از مسائل مهم در پروژه ها، پایدار سازی شیب های خاکی و همچنین نگهداری و حفاظت از دیوارهای گود برداری جهت انجام پروژه های مختلف می باشد. یکی از روش های مورد استفاده در این زمینه، میخ کوبی خاک می باشد که جهت پایداری سازی و نگهداری سازه های خاکی طراحی شده تا توسط المان های کششی تغییر مکان سازه ها را محدود نماید. المان های کششی می توان طوری طراحی نمود تا درشرایط بارهای دینامیکی پایداری سازه راتامین نماید. در مقاله حاظر، با استفاده از روش تفاضل محدود مدل عددی دو بعدی بیان کننده محیط شیب خاکی و میخ های پایدار کننده به همراه گروت تزریقی بسط داده شده است. اثر پارامتر های مختلف میخ کوبی از جمله قطر، طول و فاصله بین میلگرد ها، زاویه میخ ها نسبت به افق و همچنین اثر پارامتر های دینامیکی مانند فرکانس سازه ، فرکانس ودامنه یک موج سینوسی در مدت زمان ثابت در کف مدل مورد برسی قرار گرفته است.