سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم برخورداری – استادیارگروه مهندسی عمران ژئوتکنیک دانشگاه یزد
سجاد رضوانی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک سنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

چکیده:

دراین طرح پس ازمدلسازی پیچیده ی سد و مخزن ۱۵ خرداد با کمک قرائت های ابزار دقیق که در دوران بهره برداری ثبت شده است نشست سد فشار آب منفذی و تنش کل مدل را به روش آنالیز برگشتی کالیبره کرده ایم بطور کلی کالیبراسیون مدل بادقت قابل قبولی انجام شد و توانستیم پارامترهای سد را در دوران بهره برداری و در ترازهای مختلف آب دریاچه تحلیل و برای آینده سد پیش بینی کنیم همچنین تصمیم گرفته شد به منظور مقایسه بیشترین نتایج تحلیل دینامیکی از دو میرایی رایلی و هسترسیس در تحلیلهای دینامیکی سد استفاده شود نتایج حاکی از پایداری قابل قبول سد در ترازهای متفاوت آب مخزن و همچنین در شرایط دینامیکی زلزله ناقان است.