سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزانه نجات دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه کاشان
حسن بخشنده امنیه – استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان

چکیده:

تونل گردنه رخ در ۲۰ کیلومتری مسیر شهر کرد- اصفهان می باشد. این تونل با هدف حذف نقاط حادثه خیز کشور و روان سازی ترددهای جاده ای بین اصفهان و شهر کرد احداث شده و در نتیجه آن طول مسیر دوازده کیلومتر کاهش یافته است. در این مقاله توده سنگ مسیر تونل که از بین سنگ های آهک دولومیتی و رس های آهکی می گذرد، با طبقه بندی های ژئومکانیکی RMR و شاخص تونل سازی سنگ Q بررسی شده است. بر اساس این طبقه بندی ها سیستم نگهداری مناسب در مقطع ورودی تونل طراحی و با استفاده از نرم افزار (Phase(2 بر مبنای روش المان محدود، مورد تحلیل قرار گرفته است. در این تحلیل مناطق دارای بیشترین جابجایی و تمرکز تنش قبل از اعمال سیستم نگهداری و پس از آن شناسایی مورد تحلیل قرار گرفته اند. بر اساس تحلیل( Phase(2 مقدار جابجایی کل قبل از نصب سیستم نگهداری ۲٫۲ سانتیمتر است و پس از اعمال سیستم نگهداری پیشنهادی بارتن برابر ۱٫۹۱ سانتیمتر و با اعمال سیستم نگهداری پینهادی RMR این مقدار به ۱٫۹۲ سانتیمتر رسیده است.