سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ولی بریم نژاد –
سعید یزدانی –

چکیده:

پایداری شامل جنبه های اجتماعی – اقصادی و زیستی و بوم شناسی می باشد . این مقاله درصدد کمی نمودن پایداری در آب بر اساس تئوریهای اقتصادی می باشد . مدل استفاده شده دراین مقاله، از برنامه ریزی کسری استفاده می نماید . برنامه ریزی کسری یک روش برنامه ریزی غیرخطی می باشد . این نوع برنامه ریزی ما را قادر می سازد که آلترناتیوهای مختلف را بدون دادن هرگونه وزن مقایسه و بررسی نماییم که این خاصیت برای اندازه گیری پایداری لازم می باشد . این مقاله به صورت تئوری و تجربی کاربرد این روش را برای محاسبه پایداری نشان می دهد . استفاده از این روش می تواند راهنمایی برای مدیریت هنجاری برنامه ریزان باشد .