سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پوریا حیدریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران
سیدمحمود فاطمی عقدا – عضو هیئت علمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران
علی نورزاد – عضو هیئت علمی ، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران

چکیده:

تونلزنی در شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیکی پیچیده اغلب در نواحی شهری اجتناب ناپذیر است. هدف از این مقاله تعیین نسبت پایداری و فشار ریزش جبه ه یک تونل سطحی حفر شده به وسیل ه TBM متعادل کنند ه فشار زمین (EPB) است. با تعیین فشار مورد نیاز در جبهه تونل و نسبت پایداری میتوان از ناپایداری جبه ه تونل جلوگیری کرد. در مورد خاکهای چسبنده، شکست جبهه از یک حجم بزرگی از زمین در جلوی پیشانی تونل تشکیل شده است. آنالیز انجام شده بر اساس روش عددی است؛ که با استفاده از نرم افزار ABAQUS انجام گردیده است. تحلیلها نشان میدهند که جبه ه تونل متروی کرج در این مقطع به احتمال زیاد پایدار بوده و باعث ایجاد مشکلاتی در حین انجام پروژه نمیگردد و اعمال روشهای پیش تحکیمی در این مقطع تونل لازم و ضروری به نظر نمیرسد. البته انتخاب روش و نوع ماشین حفاری مناسب نیز با توجه به خصوصیات خاک مورد نظر ضروری است.