سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان جهانخواه – فوق لیسانس زمین شناسی مهندسی، کارشناس مطالعات شرکت مهندسان مشاور پا
ندا کازرونی – فوق لیسانس زمین شناسی چینه وفسیل، کارشناس مطالعات شرکت مهندسان مشا
رضا میرزایی محمودآبادی – دکترای زمین شناسی رسوب شناسی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استه

چکیده:

پایداری تونل ها وابسته به عواملی از قبیل جنس توده سنگ و جهت یابی و خصوصیات ناپیوستگی های درون توده می باشد. در این مطالعه سعی بر آن شده است تا با برداش ت های دقیق ناپیوستگی ها، طبقه بندی مهندسی صحیحی بر روی توده سنگی که تونل دسترسی به نیروگاه سد خرسان ۳ در آن حفر شده است ، انجام گیرد تا مدت پایداری تونل و همچنین سیستم نگهدارنده موقت بررسی و تحلیل گردد.