سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید طایی سمیرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج مهندسی معدن، دانشگاه کاشان
حسن بخشنده امنیه – استادیار گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده:

تلا شهای زیادی تاکنون در رابطه با مکانیزم تغییر شکل و کمی نمودن رفتار زمین با مد لهای تحلیلی و عددی در طراحیتون لها و فضاهای زیرزمینی صورت گرفتهاست. هر چند مطالعات نظری در طراحی تونل در تشخیص عوامل موثر در رفتار زمین مهم هستند ولی برای انتخاب و طراحی وسیله نگهداری تونل هنوز به تجربه استناد میشود و مطالعات نظری به تنهاییکفایت نمی کند. در این مطالعه، پایداری تونل انحراف آب سد سردشت با استفاده از رو شهای رو شهای تجربی RQD GSI ، Q ، RMR نر مافزار عددیphase2 بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان م یدهد که به روش GSI و RMR تونل تا حدودی پایدار و به روش RQD و Q تونل ناپایدار است. سیستم نگهداری پیشنهادی طبق روش بارتن پیچ سنگ تمام تزریق بطول ۴ متر و با آرایش ۱/۵* ۲ متر و شاتکریت به ضخامت ۱۰ سانتیمتر با یک لایه تورسیمی به قطر ۶ میلیمتر وبا شبکه ۱۰*۱۰ سانتی متر است.