سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

تقی عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
احمد جعفری – استادیار دانشگاه تهران
مجتبی دادخواه – کارشناسی ارشدمهندسی معدن

چکیده:

ساخت تونل در مناطق شهری و مکانهایی با تراکم زیاد همواره مورد بحث بوده و با ملاحظات خاصی صورت میگیرد پیش بینی تغییر شکل ناشی از تونلسازی و براورد آسیب ناشی از آن بر سازه های اطراف بخش حیاتی طراحی و برنامه ریزی ساخت تونل در نواحی شهری می باشد بنابراین به منظور جلوگیری از خسارت برسازه های سطحی بایستی نشست سطح زمین با آیین نامه های مربوطه کنترل دراین مقاله ایستگاه O7 خط هفت متروی تهران که درمنطقه ای تجاری مسکونی با تراکم زیاد واقع شده با استفاده از نرم افزار FLAC3D مدلسازی شد روش حفاری ایستگاه زیرزمینی بوده بطوریکه ابتدا یک گالری در وسط ایستگاه به منظور دسترسی و حفاری شمعهای کناری و طاقهای بتنی ایستگاه حفاری شد. شمع ها و طاقهای بتنی برای کنترل نشست و به عنوان نگهداری موقت به فاصله داری ۱/۲ متر ایجاد شدند و در مرحله بعدی داخل ایستگاه حفاری شد.