سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی بنکدار – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ
علی مرتضوی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

چکیده:

یکی از معمول ترین مدلهای رفتاری برای بیان مشخصات زمین که بطور عمده از خاک و سنگ تشکیل یافته مدل پلاستیک موهر کولمب MC می باشد این مدل در بیان دقیق رفتار درزه ها کاستی های زیادی دارد به منظور غلبه برضعفهای عنوان شده در مورد مدل موهر – کولمب مدل غیرخطی بارتون – بندیس BB بعنوان یک مدل ساختاری constitutive model برای درزه ها توسعه داده شده است هرچندمدل بارتون – بندیس بیان معقولتری از رفتار ناپیوستگی ها را ارائه میدهد اما با این حال گستردگی استفاده از مدل BB محدود بوده و معمولا مدل مور کولمب بطور گسترده ای در مسائل ژئومکانیک مورد استفاده قرار میگیرد دراین پژوهش الگوریتمی جهت پیاده سازی زبری درزه در مدل خطی موهر – کولمب توسعه داده شده و در تحلیل پایداری یک مغار زیرزمینی در شرایط استاتیکی و دینامیکی لرزه ای در محیط نرم افزار UDEC استفاده شده است.