سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید شکراللهی – هوافضا، مالک اشتر، لویزان، تهران، ایران.
امید مطهری فرد – هوافضا، امام حسین )ع(، اتوبان شهید بابایی، تهران، ایران.
حسین گل پرور –

چکیده:

در این مقاله، تحلیل پایداری آیروالاستیک یک بال دارای نسبت منظری بسیار بالا همراه با مخزن متصل به نوک بال مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحلیل، مدل سازه با مدل آیرودینامیک در سه حالت پایا، شبه پایا و ناپایا بطور جداگانه کوپلو مورد مطالعه قرار گرفته است. از مهمترین مشخصههای این بال، بالا بودن نسبت منظری و به تبع آن انعطاف پذیری زیاد آن است. معادلات حرکت با استفاده از اصل همیلتون و معادلات لاگرانژ برای دو حالت حرکت خمشی خارج صفحه و حرکتپیچشی بدست آورده شده. معادلات حرکت به دست آمده در حالت غیر خطی بوده که در این جا به منظور تحلیل پایداریدینامیکی از ترم های غیر خطی صرف نظر شده و معادلات در حالت خطی مورد بررسی قرار گرفته است. برای حل معادلات حاصل از روش گلرکین استفاده شده و معادلات در حوزه زمان استخراج شدند. سپس با استفاده از روشk به تحلیل فلاتر پرداخته و سرعت فلاتر، فرکانس ها و میرایی های آیروالاستیک به صورت دو نمودار جداگانه ارائه شدهاند. این مسئله برای دوحالت بال با مخزن و بال بدون مخزن و همچنین برای مدل های آیرودینامیک پایا، شبه پایا و ناپایا در جریان تراکم ناپذیر مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته است. مقایسه نتایج به دست آمده با مطالعات مشابه گذشته، حاکی از دقت قابل قبول مدل سازی و تحلیل انجام گرفته در این پژوهش می باشد