سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین اسدی – تهران دانشگاه صنعتی مالک اشتر
شهرام یوسفی – اصفهان دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

دراین تحقیق یکروش تحلیلی برای پایداری پوسته های مخروطی بسط داده شده است دراین روش ابتدا با استفاده از معادلات تعادل روابط کرنش تغییر مکان و روابط تنش – کرنش معادلاتدیفرانسیل حاکم بر این پوسته ها بدست آورده میشود سپس معادلات دیفرانسیل حاصل از روش سری ها حل شده و همگرایی جوابها مورد بررسی قرارمیگیرد دربخش ارایه نتایج حل تحلیلی برای نمونه هایی از پوسته های مخروطی با هندسه و جنس متفاوت ازجمله مواد ایزوتروپ و ارتوتروپ صورت گرفته و تاثیر پارامترهای مهم هندسی از جمله زاویه راس، طول، نسبت باریک شوندگی، تغییرات ضخامت پوسته و نیز شرایط مرزی و لایه چینی درمواد ارتوتروپ چندلایه در پایداری پوسته مخروطی تحت بارگذاری محوری مورد بررسی قرارمیگیرد و حالت بهینه ای از تعداد لایه های ارتوتروپ ارایه میگردد.