سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر جمالی – دانشگاه امام حسین(ع)- گروه مهندسی شیمی

چکیده:

تحلیل حرارت منتقله و شبیه‏سازی‎ عددی گذرای جریان سیال برای تعدادی از قطعات مبدل حرارتی با لوله‏های استوانه‏ای، بیضوی و پره‌ای شکل در چینش‏های گوناگون سودمند است. هدف از این تحلیل رسیدن به دیدگاهی در زمینه شرایط انتقال حرارت و جریان سیال در یک مبدل حرارتی و پایه‏ریزی همبستگی‌های متداول ضریب دراگ و عدد استانتون در کاربردپذیری گسترده برای مدل انتگرالی مبدل حرارتی با در نظرگیری متغیرهای متوسط جریان است. شبیه‌سازی رفتار جریان، نتایج بسیار پیچیده‌تری را آشکار می‏سازد. برای هریک از تقریباً تعداد قابل توجهی از نمونه‏ها، توزیعات زمانی عدد رینولدز، ضریب دراگ و عدد استانتون احصاء و مقادیر میانگین آنها محاسبه شده است. مطابق مقادیر میانگین مزبور، توابع مفیدی از همبستگی‌های ضریب دراگ و عدد استانتون در قالب چندجمله‌ای شامل پارامترهای متنوعی نظیر رینولدز و قطر هیدرولیک ارائه شده‏اند. بدیهی است مقایسه نتایج، واقعیت‏های بارزتری را در پایداری فرآیند انتقال حرارت در دسته‌ لوله‌‌ها بهره‌وری کامل‏تر امکان‌پذیر می‌سازد.