سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا خدایی – کارشناسارشد مهندسی زلزله، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهرا
مسعود مفید – استاد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

با توجه به رشد علم و فناوری تحلیل و طراحی دقیقتر صفحه زیرستون و اتصالات آن ضروری به نظر می رسد. در این مقاله یک صفحه زیرستون فولادی با اتصالات گیردار و پیچ ها با در نظر گرفتن المان تماسی بین صفحه زیرستون و بتن مدل سازی می شود. اهداف این تحقیق , مطالعه مقدار تنش ماکزیمم با در نظر گرفتن مقادیر پارامتریک ضخامت، نوع و شکل صفحه، نحوه اتصال صفحه زیر ستون , موقعیت ستون روی پی و ضخامت سخت کنندهها می باشد. نتایج این پایان نامه بدست آوردن کنتور تنش , تنش حداکثر در حالات مختلف, میزان چرخش اتصال ، وضعیت اتصال ستون به صفحه زیرستون و پیشنهاد مقطعی مناسب در حالات مختلف قرارگیری ستون روی پی می باشد.