سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرمسعود رحیمی –
مجتبی کاظمی –

چکیده:

تصادفات ترافیکی با هزینه های مستقیم وغیرمستقیم همراه می باشند بطور متوسط هزینه های ناشی از تصادفات ترافیکی حدود ۲٫۵ درصد تولید ناخالص ملی کشورها را دربرمیگیرد که درایران هزینه هایی بیش از این مقدار برای آن براورد شده است از میان عوامل مختلف دخیل در تصادفات ترافیکی عامل انسانی نقش بسیار بارز و پیچیده دارددرک رفتارهای انسان ها بدلیل یکسان نبودن سیستم فیزیکی بدن و حالات روحی و روانی آنها بسیار کاررا مشکل نموده است از این روجهت دستیابی به بهترین حالت شناخت رفتاری انسان ها درتصادفات ترافیکی استفاده از روشهای اماری مبتنی برنمونه گیری درجامعه مورد مطالعه بهترین تکنیک درتحلیل علوم رفتاری می باشد مهمترین شاخصه های مورد بحث در تحلیل عامل انسانی پارامترهای سن و جنسیت دراکثر تحقیقات پیشین بوده است نکته حائز اهمیت آن است که رفتار رانندگان فقط به سن و جنسیت خلاصه نشده بلکه پارامترهای دیگری همچون شغل درآمد وضعیت تاهل و رفتار انسان راننده را تحت الشعاع خود قرار میدهد. دراینم قاله جهت تفسیر و نمایش الگوی رفتاری رانندگان از مدلسازی خطی چندگانه استفاده شده است.