سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده هما موذن جمشیدی – دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان
نعمت اله اکبری – دانشیار اقتصاد شهری و منطقه ای دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از نهادهایی که در سطح اقتصاد کشور بصورت مستقیم وغیرمستقیم از قانون هدفمندسازی یارانه ها تاثیر می پذیرد شهرداری ها بویژه کلان شهر ها هستند این طرح شهرداری ها از دو جهت درآمد و هزینه به صورت مستقیم و غیرمستقیم متاثر خواهد ساخت دراین مقاله سعی داریم با کالبد شکافی ساختار هزینه کلان شهرها مطالعه موردی کلان شهر اصفهان به چگونگی و میزان تاثیر پذیری هزینه شهرداری از این قانون بپردازیم و با توجه به اینکه سیاست هدفمندسازی یارانه ها از طریق تغییر قیمت حاملهای انرژی بربردار قیمت نهاده های شهرداری شوک وارد می کند با استفاده از روش تابع عکس العمل تحریک اثر شوک در هر متغیر را براساس سناریوهای مختلف برهزینه های شهرداری بررسی می کنیم.