سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدسجاد صالحی – برق منطقه ای خوزستان
محسن ارفاق –
عباس دامن افشان –
سیدمحمدحسین موسوی –

چکیده:

هرساله حوادث بوجود آمده درایستگاه های برق خسارات فراوانی به اقتصاد کشورها وارد می نماید. حیوانات از جمله عواملی هستند که در بوجود آوردن حوادث درپست های برق نقش بسزائی ایفا می کنند. این گونه خرابی ها نه تنها باعث قطعی های مکرر برق می شوند بلکه با ازبین بردن گونه های جانوری به حیات وحش منطقه آسیب های جبران ناپذیری می زنند. این مقاله با مطالعه دقیق ۷ساله دراستانهای خوزستان و کهگلویه و بویراحمد ضمن بررسی و تحلیل حوادث ناشی از حیوانات درایستگاه های برق استان های نام برده، پیشنهاداتی را درجهت پیشگیری از بروز مجدد این خرابی ها ارائه خواهد نمود، تا ضمن کاهش صدمات وارده به پست های برق بتوان ازآسیب واردشدن به محیط زیست منطقه جلوگیری نماید.