سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم عیسوندی – دانشکدهمهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
سارا اکبری –
محمود فتحی –
رضا برنگی –

چکیده:

امروزه شبکه بر تراشه ی سه بعدی به عنوان یک موضوع مهم در طراحی تراشه ها با تراکم بالا مطرح شده است این تکنولوژی از روی هم قرار دادن دو یا چند لایه از شبکه برتراشه ی دو بعدی به دست م یآید تحقیقات نشان داده است کهشبکه برتراشه ی سه بعدی قابلیت رسیدن به توان مصرفی کمتر تاخیر کمتر و کارایی بهتر نسبت به شبکه برتراشه ی دو بعدی را دارد این مزایا به دلیل کاهش طول اتصالات سراسری در کل شبکه برتراشه ی سه بعدی نسبت به شبکه برتراشه ی دو بعدی است دراین مقاله به تحلیل و مقایسه توان مصرفی در شبکه برتراشه های توری دو بعدی و سه بعدی می پردازیم نتایج شبیه سازی صحت فرمول به دست آمده برای توان مصرفی را نشان میدهد.