سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم عیسوندی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود فتحی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا برنگی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه شبکه برتراشه ی سه بعدی بهعنوان یک موضوع مهم در طراحی تراشه ها با تراکم بالا مطرح شده است این تکنولوژی از روی هم قرار دادن دو یا چند لایه از شبکه بر تراشه دو بعدی به دست می آید تحقیقات نشان داده است که شبکه بر تراشه ی سه بعدی قابلیت رسیدن به توان مصرف کمتر تاخیر کمتر و گذردهی بیشتر نسبت به شبکه برتراشه ی دو بعدی را دارد این مزایا به دلیل کاهش طول اتصالات سراسری در کل شبکه بر تراشه ی سهبعدی نسبت به شبکه برتراشه ی دو بعدی است دراین مقاله به تحلیل و مقایسه تاخیر و گذردهی در شبکه برتراشه های توری دو بعدی و سه بعدی می پردازیم.