سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مطهره وفادار – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا رمضی – عضو هییت عملی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صعنتی امیر کبی
فریدون بهرامی سامانی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی شرکت مندسین مشاور تماوان

چکیده:

مهم ترین مطالعات در ساختگاه شامل مطالعات زمین شناسی به ویژه زمین شناسی مهندسی، مطالعات ژئوفیزیکی،ژئوتکنیکی و مکانیک خاک و سنگ است. ویژگی های فیزیکی و مکانیکی پی طبیعی سازه های بزرگ از جمله مدولیانگ، مدول تغییر شکل پذیری و … از جمله مهم ترین نیازهای طراحی این سازه ها است. برای برآورد این ویژگی ها می توان از روش های آزمایشگاهی، روش های استاتیکی برجا و روش های ژئوفیزیکی استفاده نمود. روش های استاتیکاغلب زمان بر و گران هستند. از طرف دیگر با توجه به ارتباط میان امواج لرزه ای و مدول های دینامیکی، روش های ژئوفیزیکی به ویژه روش لرزه نگاری مهندسی کاربرد گسترده ای در مطالعات ساختگاهی دارند. این روش ها ارزان و سریع هستند. در این مطالعه، ارتباط بین مدول های دینامیک و مدول های استاتیک در ساختگاه سد قزل تپهپرداخته شده است. مطالعات ژئوفیزیکی در ساختگاه این سد شامل ۴ گمانه به روش درون چاهی و پروفیل های سطحی لرزه نگاری است که به وسیله آن ها سرعت امواج فشاری و برشی به دست آمده است و مطالعات برجا شامل آزمایش دیلاتومتری می باشد . ارتباط مدول های دینامیکی و استاتیکی برای ساختگاه این سد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که سرعت های امواج فشاری و برشی با مدول های دینامیکی و استاتیکی رابطه ای مناسب با ضریب همبستگی بالا دارند. با توجه به اینکه به دست آوردن سرعت موج فشاری ارزان و سریع می باشد ؛ برای این محدوده می توان با در دست داشتن سرعت امواج فشاری پارامترهای دینامیکی و استاتیکی سنگ های محل احداث سد را تعیین نمود