سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روژین درخشان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
جلال قلیچ زاده – شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)، معاونت فروش
امیرعلی دولتشاهی – شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)، معاونت فروش
آزاده اسدی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ترکیب موثر سیستم های آب شیرین کن حرارتی و یا غشایی با سیکل های تولید توان میتواند منجر به افزایش کارایی آب شیرین کن ها و کاهش هزینه آب تولیدی شود. در این مقاله دو ترکیب مختلف سیستم های آب سیرین کن با سیکل های تولید توان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور از نرم افزار ترموفلکس استفاده شده است. درحالت اول یک توربین ۲۵ مگاواتی با یک سیستم آب شیرین کن حرارتیMED_TVCکوپل شده است. در حالت دوم سیستم آب شیرین کن ترکیبیMED و RO با توربین مذکور مورد بررسی قرار گرفته کهدر این حالت آب شور خروجی از سیستمROبه عنوان آب تغذیهMED مورد استفاده قرار میگیرد. ابتدا عملکرد سیستم ترکیبی مدلسازی گردیده و مورد تحلیل فنی و اقتصادی قرار می گیرد. سپس با نتایج بدست آمده از حالت اول مقایسه شده و مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.