سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسنیه اسماعیلی – مدرس دانشگاه پیام نورواحد ایلام
هوشنگ ناصری راد – دستیارعلمی دانشگاه پیام نور تهران
عبدالرضا بازدار – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام
منصور فتحی زاده – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

هدف اصلی از مدیریت منابع طبیعی حفظ تنوع زیستی دراکوسیستم های طبیعی است کاهش تنوع گونه ها و اکوسیستم ها درسراسر دنیا درنتیجه جداسازی زیست گاه ها کوچک سازی آنها و تغییر در به کارگیری زمین و درنتیجه تغییر اقلیم می باشد دراین مقاله سعی شده است که پیامد تغییر اقلیم روی پارامتر های اقلیمی دمای هوا تبخیر رطوبت نسبی باد بارندگی دشت دهلران با استفاده از آمار واطلاعات اقلیمی ۴۰ ساله بین سالهای ۴۳ تا ۸۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و این نتیجه حاصل گشت که منطقه دهلران دریک دوره تقریبا ۴۰ ساله هر۴ سال یکبار شاهد وقوع پدیده خشکسالی که نتیجه تغییر اقلیم بوده به صورت تکرار شونده بودها ست و درنتیجه روی تنوع گونه ای هم اثر گذار می باشد زیرا گونه های منطقه متاثر از شرایط آب و هوایی می باشند