سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالنبی کوثریان – ایران ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده مهندسی ، گروه برق
ندا رضایی – ایران ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده مهندسی ، گروه برق الکترون

چکیده:

یکی از روش های رسیدن به بازدۀ بالا ، مدرج کردن باند شکاف انرژی می باشد؛ در سلول های خورشیدی کادمیوم تلوراید ، با مدرج کردن لایۀ جاذب نور ، با اضافه کردن روی به کادمیوم تلوراید و تغییر کسر مولی روی ، می توان عملکرد سلول را تحتکنترل در آورد . با مدرج کردن باند شکاف ، علاوه بر میدان الکتریکی موجود ، میدانی گاوسی-الکتریکی اضافی ایجاد خواهد شد که منجر به جمع آوری بیشتر حامل ها و بالارفتن بازده می شود . در این مقاله ، این اثر به روش گامل و حل عددی تفاضل محدود تحلیل شده است . که از نرم افزار متلب برای بررسی پارامترهای سلول استفاده شده است