سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد روستائی – کارشناس ارشد مهندسی عمران همکار تحقیقاتی مجتمع آمایش و پدافند غیرعا
آرش نیری –
علیرضا جمعه‌گی –
پرویز مقیمی –

چکیده:

انفجار و بارگذاری ناشی از آن بر مخازن نفتی، علاوه بر فشارهای جانبی وارده می‌تواند منجر به تغییر شکل و ارتعاش در جداره مخزن گردد که در اثر آن نیروهای هیدرودینامیکی شدیدی تولید می گردد. این نیروها باعث اندرکنشسازه و سیال شده و امواجی را بوجود می‌آورد امکان وارد آمدن آسیب هایی به مخزن وجود دارد. آمار حملات جنگ تحملی به سایت ها و پالایشگاهای نفتی موید این موضوع می‌باشد که تحلیل مخازن در برابر بارگذاری انفجاری امری بسیار ضروری می باشد.در این مقاله بارگذاری انفجاری مخزن روباز نفتی در جنوب کشور بررسی شده است. جهت این موضوع مخزن با هیدروکد ANSYS AUTODYN مدلسازی شده و تحت بارگذاری انفجاری حوزه دور قرار گرفته است. میزان بیش فشار حاصل از انفجار در ۱۶ سناریو مختلف بدست آمده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که اندرکنش سیال و سازه در اثر موج انفجار می‌تواند باعث تخریب قسمت فوقانی مخزن شده و در برخی از سناریو‌ها بارگذاری انفجاری مخزن تخریب گردد. در نمودارهایی که در ادامه این تحقیق ارائه گردیده است میزان سرعت سیال در اثر نوسانات مختلف و میزان بیش فشار حاصله نمایش داده شده است. همچنین بر اساس استاندارد API650 نیروهای هیدرودینامیکی مود‌های خرابی مخزن بررسی شده است.