سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد باغبانی ریزی – دانشگاه جامع امام حسین ع گروه فیزیک
محمدعلی طالبیان درزی –

چکیده:

محاسبه عددی ترابرد الکترون ها درنقطه کوانتومی کروی چندلایه GaAs/AlGaAs براساس حلزمانی معادله شرودینگر درتقریب جرم موثر با استفاده از روش تفاضل محدودارایه شده است پتانسیل وابسته به زمان هارتبری همبستگی تبادلی به صورت خودسازگار برای محاسبه برهمکنش کولنی درونی مورد استفادده قرارگرفته شده است چگالی حاملها انرژی پتانسیل و چگالی جریان درنقاط کوانتومی چندلایه محاسبه شدها ند ساختارهای نوسانی به دست آمده درنزدیکسدها نتیجه برهمکنش بین حاملها و سدها و همچنین ناشی از اثرات کوانتومی نفوذ تخلیه و تجمع نزدیک سدها می باشد.