سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حیدر دشتی ناصرآبادی – استاد دانشگاه آزاد چالوس
کاوه کیالاشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد چالوس

چکیده:

پروژه ها در شرایط کنونی بازار و تجارت در هر لحظه از زمان معرض مواجه با بحران قرار دارند محیط پروژه ها بسیار ریسکی و متغیر بوده و این شرایط عدم قطعیت برای پروژه های بزرگتر، بیشتر تر نیز می گردد. بدون شک، مدیریت صحیح این ریسک ها ، پیش نیاز تسهیل شرایط بحران پروژه ها می باشد از این رو ضرروت دستیابی و گسترش علوم مربوطه، کاملاً آشکار است. تاکنون مدیریت ریسک در اکثریت زمینه های مدیریتی، پیاده سازی و مورد مطالعه قرار گرفته است در این مقاله سعی شده است با در نظر گرفتن فرمول بنیادی ریسک که همان احتمال وقوع در شدت (هزینه) میباشد به بررسی ریسک مدیریت در مراحل مدیریت یک پروژه پرداخته شود. در نهایت یک دسته بندی از مراحل مدیریت پروژه از نظر هزینه خطا و احتمال خطای مدیریتی دست یافته و در ادامه تشریح خواهد شد مرحله برنامه ریزی بیشترین هزینه خطا مدیریتی و بیشترین احتمال خطای مدیریتی را دارد.