سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا کیوان پور – عضو هیات علمی،گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه الزهرا(س)،تهران
سیده سمیه آل حجت خسمخی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه آزاد اسلامی،قز

چکیده:

تطبیق تصویر کاربرد مهمی از پردازش تصویر است که برای انتخاب تصاویر بدست آمده از حالات مختلف تصویربرداریبه کار می رود بررس یمجموعه روشهای ارایه شده دراین زمینه نشانگر وجود رویکرد هایمتنوع جهت تنظیم و رفع اعوجاج های حاصل از حالات مختلف تصویر برداری میباشد گستردگی مقوله تطبیق تصویر و وجود حجم وسیعی از رویکرد ها مقایسه و ارزیابی دقیق این روشها را دشوار نموده است براین اساس دراین مقاله ضمن معرفی چهارمولفه اساسی فرایند تطبیق تصویر یک چارچوب مبتنی بر روشهای مختلف تصویربرداری جهت تحلیل هریک ازرویکردهای تطبیق تصویر پیشنهاد می شود بهره گیری از چارچوب پیشنهادی دراین مقاله برای رویکردهای مختلف تطبیق تصویر می تواند نقش موثری درتحلیل و ارزیابی روشهای مختلف تطبیق تصویر در حوزه های کاربردی مختلف و چالشهای فراروی انجام این فرایند داشته باشد.