سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرید خلفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
مجید جمیل – استادیار، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
محمد جوادی – استادیار مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان
پیام صبایی فرد – دانشجوی دکتری

چکیده:

یکی از مهم‌ترین معیارهایی که در طراحی توربین‌های بادی محور افقی مورد ارزیابی قرار می گیرد، افزایش ضریب توان و میزان انرژی سالیانه تولیدی می باشد. برای افزایش ضریب توان و افزایش میزان تولید انرژی از جریان باد، علاوه بر طراحی آیرودینامیکی مقطع توربین باد، اثرات سه بعدی بال، اثر توربینهای نصب شده روی یکدیگر، شدت آشفتگی جریان، پارامترهای هندسی مجموعه توربین بادی و عوامل مختلف بسیاری موثر است. در این مقاله مطالعه شبیه سازی عددی بر روی توربین بادی ۶۶۰ کیلواتی انجام شده است و اثرات اغتشاشات شدید جریان چرخشی باد اطراف پره‌ها و همچنین اثر جریان خارجی اتمسفر روی عملکرد توربین،با انتخاب مدل های مناسب برای مدلسازی جریان خارجی آشفته و گردابی (wake)اطراف صورت گرفته است. در این پژوهش از بین مدلهای آشفتگی دومعادله ای ،مدلهای RNGk-ε، Realizable k-ε، Standard k-ω، و مدلهای آشفتگی مبتنی بر شبیه سازی گردابه های بزرگ) Large Eddy Simulation LES (برای مطالعه توربینهای بادی در حالت جریان ناپایدار مورد استفاده قرار گرفته است، وبا استفاده از از داده های ثبت شده از یک توربین بادی ۶۶۰ کیلوواتی (نصب شده در بینالود خراسان) به تحلیل مدل توربولانس LES (شبیه سازی گردابه های بزرگ) در برآورد ضریب توان ومحاسبه گشتاور تولیدی پرداخته شده است و نتایج بدست آمده با نتایج سایر مدلهای آشفتگی مقایسه شده است.