سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یاسر شمس اللهی – دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده ی برق –گروه نانوفناوری
محمدکاظم مروج فرشی – دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده ی برق –گروه الکترونیک
مجید ابن علی حیدری – دانشگاه شهرکرد-دانشکده ی فنی و مهندسی –گروه مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله برای اولین بار رفتار بلورهای فوتونی مبتنی بر نانولوله های کربنی چنددیواره در گستره ی وسیعی از فرکانس ها )فروسرخ تافرابنفش( به روشFDTD بررسی شده و دقت آن با روش محیط موثر به کار رفته در کار های قبل مقایسه شده است. همچنین، رفتار گاف فوتونی نانولوله های کربنی برای شبکه های مربعی و مثلثی بررسی و مقایسه شده، و تفاوت های اساسی آن ها با بلور های فوتونی مبتنی بر میله های دی الکتریک نشان داده شده است. نتایج عددی بیان گر گاف های فوتونی متفاوتی برای این دو نوع بلور فوتونی است. هم چنین، رفتار بازتاب از بلورهای فوتونی برپایه ی نانولوه های کربنی در بازه های مختلف فرکانسی تحلیل شده و به کاربرد های مهمی از آن ها اشاره شده است