سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نعمت الله اکبری – دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
اعظم اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

چکیده:

شهر موجودی زنده و پویا است که کالبد آن در دوره های مختلف تحت تاثیر تحولات اقتصادی سیاسی فرهنگی طبیعی و اجتماعی شکل می گیرد و تغییر می کند در یک روند درست و سالم این تحولات به گونه ای است که عناصر قدیمی شهر ها مطابق با نیازهای نوین احیا گردند شهرهای تاریخی و قدیمی علیرغم وجود ویژگیهای مرکزیت ثقل اقتصادی جغرافیایی ارتباطی و رونق بازار قدیم از فرسودگی های ظاهری ضعف زیرساختهای شهری مشکلات فرهنگی و اجتماعی و مسائل ناشی از آن رنج می برند نسلهای جدید تمایلی به ادامه ی زندگی در بافت های سنتی و قدیمی را ندارند و این موجب تغییر در ساختار و حتی تخریب این بافت ها می شود. اصفهان بزرگترین شهر تاریخی ایران است که قسمت وسیعی از آن را بافت قدیمی تشکیل می دهد که قسمتهایی از آن فرسوده شده است دراین پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل اجتماعی به وجود آورده ی بافت فرسوده شهر اصفهان با استفاده از تکنیک AHP پرداخته شده است.