سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جیران محمدی – استادیار مدیریت، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
عبدالهادی درزبان عزیزی – استادیار مدیریت، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
اکرم ایدون – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده:

یکی از مهمترین موضوعات در بخش بازاریابی، مطالعه ی رفتار مصرف کننده است؛ بدیهی استکودکان نیز جدا از این مقوله نیستند. این تحقیق با طرح این سوال آغاز می شود: چه عواملی بر انتخابو خرید بازی های رایانه ای توسط کودک اثرگذار است؟ تحقیق پیش رو نیز با هدف تعیین عوامل موثربر رفتار خرید کودکان به عنوان مشتریان یا مصرف کنندگان بازی های رایانه ای و بررسی میزان تاثیر اینعوامل بر رفتار خرید کودک انجام شده است. نتایج حاصل از مرور ادبیات و پیشینه تجربی پژوهش هانشان می دهد که عواملی چون، والدین، همسالان، رسانه و تبلیغات، بر رفتار خرید کودک اثرگذاراست. به علاوه جنسیت نیز، مؤثر بوده، یعنی کودکان دختر و پسر رفتار خرید متفاوتی دارند.