سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد خواجی – کارشناسی ارشد طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدهادی پاشایی – استادیار، مازندران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
نیما طلوع – دانشجوی دکترا مهندسی پزشکی، هلند، دانشگاه دلف

چکیده:

در این مقاله از روشی کلی جهت طراحی انواع فنرهای غیرخطی بهره خواهیم برد. اساس این طراحی بر پایه تحلیل و بهینه سازی مکانیزمهای جدیدی بنام مکانیزمهای انعطاف پذیر ۱ بنا نهاده شده که شامل یک یا چند عضو تیری شکل انعطاف پذیر بوده و تحت تغییر شکل بزرگ قرار می گیرند. فنرهای غیر خطی نیز یک کلاس از این مکانیزمها هستند که برای خود تابع تعریف شده ای از نیرو بر حسب جابجایی دارند. این مقاله معادلات قیود سیستم را در دستگاه مختصات کلی فرمولبندی می کند؛ سپس پارامترهای مجهول را بر اساس روش پرتابه ای چندگانه ۲ و استفاده از روش تحلیل برنامه ریزی غیرخطی ۳ پیدا خواهد کرد. به این ترتیب تغییر شکل این مکانیزمها در هر مرحله از بارگذاری معین خواهد شد. پس از تحلیل مکانیزمهای انعطاف پذیر با بهینه نمودن شکل و اندازه آنها با استفاده از الگوریتم ژنتیک، سعی در رسیدن به فنری می کنیم تا بتواند رفتاری مانند نمودار نیرو-جابجایی از پیش تعیین شده را داشته باشد. در انتها نیز یک فنر که در پزشکی کاربرد دارد طراحی خواهد شد.