سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع ط
پیام جوادی کیا – استادیارگروه مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان
ابراهیم ابراهیمی – استادیارگروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرما
ایوب بگوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع ط

چکیده:

در پژوهش حاضر به شبیه سازی و تحلیل مکانیکی و بررسی رفتار مواد تشکیل دهنده subsoiler (زیرشکن) با ساقه منحنی شکل و همچنین بهینه سازی حجم آن در خاکهای Clay loam پرداخته شده است .پس از ساخته شدن مدل سه بعدی به روش مهندسی معکوس در نرم افزار ansys، با اعمال قیود و شرایط مرزی مقتضی ، بار گذاری روی مدل انجام شدده است نیروی وارد شده به یک ساقه ۸/۷۶KN به دست آمد . بارگذاری ها برای حالت بارهای ممکنه در خاکهای Clay loam از طریق نیروی کشش تراکتور برروی مدل انجام شده و تحلیل مکانیکی مدل در حالت آنالیز استاتیکی خطی انجام شد، در این بارگذاری ها ماکزیمم تغییر شکل و ماکزیمم جابجایی نسبت به حالت اولیه در انتهای پایینی ساقه و ماکزیمم تنش در اطراف سوراخ کوچک محل اتصال ساقه به شاسی می باشد. ماکزیمم تنش وون میزز ۳۹۱MPa و بیشترین کرنش معادل وون میزز برابر (۳-)۱۰×۰/۲۰۱ می باشد . همچنین در این پژوهش به کمک بهینه سازی توپولوژی ،حجم ساقه برای بار گذاری خاک Clay loam بهینه سازی شد و با ۴۲% کاهش حجم، مینیمم حجم ساقه برای کاردر این خاکها به دست آمد .