سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزانه شمشادی – مدرس دانشگاه ،کارشناسی ارشد – جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ملایر

چکیده:

امروزه با توجه به افزایش جمعیت و آلودگی های زیست محیطی در شهرها، نقش حیاتی فضاهای سبز روز به روز برجسته تر می شود . فضای سبز به عنوان یک فیلتر طبیعی آلودگی های محیطی را کاهش می دهد و تضمین کننده نسبی سلامت فردی و اجتماعی شهروندان در هر شهر می باشد فضای سبز به عنوان یکی از مهمترین عناصر حیات و پایداری درهر شهر، در صورت توجه به استانداردهای زیست محیطی و توزیع مکانی آن در ارتباط با فاکتورهای متفاوتی همچون جمعیت، تراکم و مساحت، تاثیر فراوانی بر بهبود کیفیت زیست محیطی وآرامش روحی و روانی و کیفیت زندگی و سلامت شهر وندان خواهد داشت. لذا از اهداف این پژوهش تحلیل و بررسی کاربری فضای سبز شهری وتاثیر آن بر کیفیت زندگی شهروندان در شهر کبودر آهنگ می باشد که با توجه به مشاهدات و برداشت میدانی در حال حاضر، شهر کبودر آهنگ در راستای موضوع مورد مطالعه با مشکلاتی همچون :عدم سرانه استاندارد، کمبود فضا های سبز ، توزیع و عدم پراکنش و مکانیابی صحیح فضای سبز و …. مواجه میباشد که این وضعیت موجبات نارضایتی شهروندان از فضای سبز شهری و نزول تدریجی کیفیت زندگی وآرامش و سلامت شهروندان در شهر کبودر آهنگ را فراهم آورده است لذا در این پژوهش که بر اساس مشاهدات میدانی ،کتابخانه ای و اسنادی تهیه شده است ضمن بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات مربوط به موضوع مورد پژوهش به ارائه بهترین راهکارها و استراتژی های پیشنهادی نیز پرداخته شده است.