سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدهادی ابطحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه ارومیه
حسین رضایی –
مجید منتصری –
جواد بهمنش –

چکیده:

رودخانه مهابادچای یکی از منابع مهم آب سطحی دشت مهاباد می باشد که در اصطلاح محلی چومی سابلاغی نیز نامیده می شود. این رودخانه یکی از رودخانه های مهم و پرآب حوضه دریاچه ارومیه می باشد. رودخانه مهاباد از دو شاخه عمده به نام های چم قوره و داغه و چند شاخه کوچک تشکیل شده است. شاخه های عمده آن از کوه های مام سوار و کانی رش در ۴۵ کیلومتری جنوب باختری مهاباد سرچشمه گرفته و به موازات هم و در جهت شمال جریان می یابند. رودخانه مهاباد در پایین دست سد مزبور جریان یافته و پس از مشروب کردن شهر مهاباد و بخش های تابعه آن وارد سد انحرافی یوسف کندی می گردد. سپس از روستاهای ایری قاش، قم قلعه، قره قشلاق عبور می کند و در شمال روستای خورخوره وارد دریاچه ارومیه می شود. با توجه به اهمیت رودخانه مهابادچای به عنوان منبع اصلی تامین کننده آب شرب بخشی از شهر مهاباد، آب کشاورزی مورد نیاز اراضی تحت پوشش و آب سد مخزنی مهابادچای، همچنین به عنوان یکی از ورودیهای مهم دریاچه ارومیه، مدلسازی کیفی این رودخانه از نظر برخی پارامترهای کیفی دارای اهمیت می باشد.در این تحقیق از مدل کیفی QUAL2K جهت شبیه سازی پارامترهای کیفی DO استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تا حدود زیادی گویای شرایط واقعی رودخانه میباشد. که این امر نشان دهنده توانا بودن مدل QUAL2K در شبیه سازی پارامترهای کیفی است. با در نظر گرفتن اینکه اندازه گیری عوامل کیفی آب در رودخانه ها بسیار پر هزینه می باشد، می توان برای کاهش این هزینه ها استفاده از مدل QUAL2K را در پیش بینی پارامترهای کیفی توصیه نمود.