سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرهاد میرزاباقی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه
سیدمصطفی موسوی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

انرژی یک عنصر ضروری در رشد و توسعه ی اقتصادی- اجتماعی است. غالبا بسیاری از کشورها، برگزاری جلسات و بحث در مورد انرژی را در دستور کار خود دارند. این کشورها هم اکنون در حال تعدیل عرضه و تقاضای انرژی می باشند. فناوری انرژی های تجدیدپذیر، راه حلیست که با استفاده از پدیده های طبیعی، انرژی های مفید تولید می نماید. انرژی باد، یک انرژی تجدیدپذیر مطمئن و امیدوارکننده است. این انرژی از زمانی که به عنوان یکی از پاکترین منابع انرژی تجدید پذیر شناخته شده است، بسیار بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. ظرفیت بالای تولید برق با استفاده از انرژی باد به سرعت در بسیاری از کشورها در حال افزایش است. این کشورها نیز در حال اجرای انواع سیاست های تشویقی هستند. بنابراین، انتظار می رود در دهه ی آینده، انرژی باد بسیار بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. مطالب ارائه شده، انرژی باد را از سه جنبه یعنی وضعیت، پتانسیل ها و نیز تحلیل و ارزیابی سیاست ها بررسی می کند. این مقاله، وضعیت، پتانسیل و سیاست های انرژی باد و همچنین مسائل مربوط به آن را پوشش می دهد. در این مطالعه، توصیه هایی برای افزایش ظرفیت نصب انرژی های بادی ارائه شده است.