سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

امید جهانیان – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
ناهید پارسافر – عضو هیأت علمی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاهی
محمدرضا خلیلی خو –
حسین رضازاده –

چکیده:

ایمنی یکی از مهمترین شاخصه ها در خودروهای سبک به شمار میرود. از آنجا که این خصوصیت، به صورت مستقیم در حفظ جان سرنشینان دخالت دارد، در بسیاری از تحقیقات مد نظر قرار گرفته است. در این تحقیق، پساز بیان مقدماتی در خصوص آمار تلفات و آسیب دیدگیها در تصادفات داخل کشور، فناوریهای نوینی که در خودروهای روز دنیا به کار میرود به اختصار شرح داده شده است. سپس، خصوصیات ایمنی خودروهای سبکساخت داخل کشور ارائه شده است. در انتها نیز با مقایسه این خصوصیات و فناوریها نوین نتیجهگیری شده است که خودروهای ساخت داخل، فاصله زیادی با استانداردهای روز دنیا دارند و این مورد میتواند یکی از علل بالا بودن تلفات ناشی از تصادفات در ایران باشد. روشهای تحقیق در این مقاله، مطالعات کتابخانهای و مدلسازی است.