سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سید سعید موسوی انچه پلی – کارشناس ارشد راه اهن برقی دانشگاه علم و صنعت ایران
سید حمید موسوی انچه پلی – کارشناس ارشد برق کنترل

چکیده:

امروزه در دنیا دو سیستم عمده بلاک بندی ثابت و منحرک در خوطو ریلی درون شهری و برون شهری به کار گرفته شده است. در این مقاله روشهای مختلف بلاک بندی خطوط راه آهن و تاثیر آنها بر روی سرفاصله headway به همراه روشهای عملی کاهش سرفاصله در دو سیستم بلاک ثابتو بلاک متحرک مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در سیستم بلاک ثابت ، سیستم سیگنالینگ سه نمایی مورد بحث قار گرفته است. لذا معرفی روشهای بلاک بندی نیز از سه سیستم سه نمایی شروع و با معرفی سیستم n نمایی به پایان رسیده است.در سیستم بلاک ثابت ، به بررسی روشهای عملی کاهش سرفاصله در ۴ روش مختلف اشاره شده است. در سیستم بلاک ثابت مقایسه ای بین مقادیر سرفاصله در سیستم سه نمایی ، چهار نمایی ، ورود به ایستگاه ، خروج از ایستگاه و مقادیر آن در سیستم سه نمایی بعد از اعمال کاهش سرفاصله انجام گرفته است. منیجه حاکی از کاهش چشمگیر سرفاصله در روشهای ارائه شده است. در سیستم بلاک متحرک ،سیستمهای نوین و پیشرفته CBTC و اثرات آها بر افزایش ایمنی و کاهش سرفاصله در راه آهن شهری و بین شهری دنیا مورد بررسی و مطالعه قار گرفته ای=ست . کاهش سرفاصله در سیستم بلاک متحرک نسبت به یلاک ثابت نتیجه قابل تامل در این مقاله است.