سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد تمیزی فر – کارشناس ارشد مکانیک ساخت و تولید
مهران مرادی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
نصرت الله صلح جویی – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

نورد ورقهای دولایه ازپیوند دویاچند لایه از جنسهای مختلف بوجود می آید عاملی کهدراین فرایند اهمیت دارد عدم تقارنی است که بواسطه تنشهای تسلیم بوجود می آید این عدم تقارن ناشی ازاختلاف درقطر غلتکها ضرایب اصطکاک و سرعتهای زاویه ای است اختلاف درقطر غلتکها باعث میشود سرعتهای مماسی غلتکها برابر نشده که خود عامل نابرابری فشار غلتکها درطول تماس با سطح ورق میگردد اختلاف اصطکاک درکنار متغیر سرعت عامل ایجاد نقاط خنثی است غلتکی که ضریب اصطکاک بالاتری دارد نیاز به پیچش بیشتری دارد که عدم تقارن را بهمراه دارد نقطه خنثی محلی استکه درآن نقطه سرعت خطی ورق و غلتک برابر میگردد دراین مقاله به بررسی دقیق نقاط خنثی به روش قاچی و مقایسه آن با تحلیل اباکوس پرداخته شده است.